Vær med å løfte opplevelsen av fagutdanningen i Norge. Ved å få innehavere av fagbrev og svennebrev til å markere sin "grad" på arbeidsplassen og privat, løftes deres faglige anseelse i forhold til ufaglærte medarbeidere.

På arbeidsplasens eller et annet sted der faget utøves, er det lite som hjelper andre å skille mellom ufaglærte og faglærte. Du kan markere dette med en tydelig, men allikevel lavtonet ring. Da vil andre enklere se hvem som er fagpersonen.

Hjelp til med å promotere fagutdanningen i Norge:

Legg dette dokumentet ved Fag- eller Svennebrevet når det deles ut til nye fagpersoner: 

Last ned Bevitelsedokument